ЧЗВ по рейтинга

Брой на виртуалните центи на месец
Всеки играч има 1000 ¢ на месец, с които може да играе. Всеки месец е напълно независим от предишния.
Всеки месец балансът се нулира
В края на месеца общият баланс се записва в архива и определя мястото ви в рейтинга. По този начин, балансът от предишния месец не се пренася към следващия месец. Това се прави с цел новите играчи да имат същите възможности като тези, които вече дълго играят на нашия сайт.
Позиция в рейтинга
За да се изчисли рейтингът, към баланса се добавя сумата от неуредените залози. Това число, наречено „общ баланс“, определя позицията ви в рейтинга.
Значение ROI
ROI (Return on Investment, Възвръщаемост на инвестицията) — това е значението в проценти, което показва печалба или загуба на всеки играч, като се вземе предвид сумата на направените залози. Колкото повече направени залози имате, толкова по-трудно е да имате високо ROI. ROI = чиста печалба / сума на залози * 100